Alumni

BAlghamdi

Bader Alghamdi, PharmD, BCPS
2021-2023 Clinical Pharmacy Fellow in Outcomes Research

PDuong

Phuong Y. Duong, PharmD, BCPS
2021-2023 Clinical Pharmacy Fellow in Outcomes Research

ATran

Anh Thu P. Tran, PharmD
2019-2021 Clinical Pharmacy Fellow in Outcomes Research

FYuan

Fangzheng (Farrah) Yuan, PharmD, BCPS
2019 – 2021 Clinical Pharmacy Fellow in Outcomes Research

Tomona Iso, PharmD

Tomona Iso, PharmD
2018 - 2021 Clinical Pharmacy Fellow in Outcomes Research

ERizk

Elsie Rizk, PharmD
2017-2019 Clinical Pharmacy Fellow in Outcomes Research

Lan Bui, PharmD, BCPS
2017-2018 Clinical Pharmacy Fellow in Outcomes Research