Houston Methodist. Leading Medicine.
Houston Methodist. Leading Medicine

Patients & Visitors

Patient Guide

Patient Guide

Houston Methodist Hospital Houston Methodist Sugar Land Hospital Houston Methodist West Hospital Houston Methodist Willowbrook Hospital Houston Methodist San Jacinto Hospital
Getting to Houston Methodist

Getting to Houston Methodist

Houston Methodist Hospital
6565 Fannin Street
Houston, TX 77030
713-790-3311
Houston Methodist Sugar Land Hospital
16655 Southwest Freeway
Sugar Land, TX 77479
281-274-7000

Houston Methodist Willowbrook Hospital
18220 State Highway 249
Houston, TX 77070
281-737-1000

Houston Methodist San Jacinto Hospital
4401 Garth Road
Baytown, TX 77521
281-420-8600
Houston Methodist West Hospital
18500 Katy Freeway
Houston, Texas 77094
832-522-1000